Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. będą Panu/ Pani przysługiwały określone niżej prawa związane z przetwarzaniem przez Gravtec Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach Pana/ Pani danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Gravtec Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach:


1.  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gravtec Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Pszenna 10, NIP 651-174-41-99, Regon 525057203
 
  Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się listownie na adres: ul. Pszenna 10, 44-240 Żory lub mailowo na adres: biuro@gravtec.pl
 
2. Administrator Danych pozyskał Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
  a. imię i nazwisko;
  b. adres: ulica i numer, miasto kod pocztowy, kraj;
  c. NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  d. adres e-mail;
  e. numer telefonu – stacjonarnego, komórkowego;
  f. adres IP.

3.  Wskazane w pkt. 2 Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a. realizacji zawartej z Administratorem Danych umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  b.  rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji dotyczących umów sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  c. przyznania dla Pani/Pana rabatu wynikającego z Pani/Pana zgody na newsletter (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  d. tworzenia zestawień, analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych obejmujących w szczególności badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty oraz produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  e. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 
  W przypadku Pani/Pana danych osobowych wskazanych w pkt. 2 pkt a – c oraz e, dane te będą przetwarzane w celu:
  f.  wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 
4. Odbiorcą Danych Osobowych są:
  a. podmioty prowadzące działalność kurierską/pocztową;
  b. podmioty świadczące pomoc podatkową, rachunkową;
  będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  a. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a – f oraz w celach określonych w pkt. 3 lit. a, b przez okres, w którym będzie Pani/Panu przysługiwało prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, to jest maksymalnie przez lat 10 od     wykonania umowy lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń;
  b. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a – c oraz w lit. f celu określonym w pkt. 3 lit. f przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek prawny Administratora Danych;
  c. w zakresie określonym w pkt. 2 lit. a - g oraz w celu określonym w pkt. 3 lit. c – f do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz w celach promocji produktów oferowanych przez Administratora Danych;
 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pani/ Pana danych osobowych, oraz do uzyskania kopii tych danych;
  b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych niekompletnych;
  c. prawo do usunięcia danych osobowych;
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;
  e. prawo do przenoszenia danych;
  f. prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  g. prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h.  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania, to jest sprzeciwu wobec przekazywania Pani/Panu informacji o promocjach, produktach oferowanych przez Administratora Danych na stronie internetowej gravtec.pl, w tym po wniesieniu takiego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno przetwarzać danych w celach marketingowych;
  i. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;


Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.


8.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem zawarcia z umowy sprzedaży z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej gravtec.pl


9. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z sprzedaży z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej gravtec.pl


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu